Pravidlá súťaže

ČO JE MORAVSKOLIESKOVSKÝ FOTOMARATÓN?

Moravskolieskovský fotomaratón organizuje redakcia Moravskolieskovského Hlásnika, ktorá sa rozhodla zmapovať našu obec vo všetkých jej aspektoch – prírodných, kultúrnych aj spoločenských. Rozhliadajte sa celý rok okolo seba, foťte a posielajte nám výsledky svojej kreativity! Okrem získania vecných cien môžete pomôcť propagácii obce a stať sa súčasťou lieskovského kalendára pre rok 2019, do ktorého redakcia vyberie najlepšie zábery. 

 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:

 1. Súťažiť môže ktokoľvek, profesionál aj amatér, akejkoľvek národnosti, vo veku od 0 do 99 rokov.
 2. V priebehu roka budú organizátori súťaže priebežne, približne v rozostupoch 2 týždňov vyhlasovať kategórie / témy, v rámci ktorých môžu účastníci svoje fotografie do súťaže prihlasovať. Vyhlásením kategórie / témy je spustená možnosť v danej kategórii / téme snímku prihlásť, možnosť končí uzávierkou celej súťaže o polnoci 11. 11. 2018 – až do tejto chvíle môžu byť posielané zábery zo všetkých dovtedy vyhlásených kategórií / tém. Ak teda napríklad účastník v lete odfotí fotografiu spadajúcu do kategórie / témy vyhlásenej na jar, môže ju pokojne poslať. 
 3. Všetky prihlásené snímky musia byť vyfotografované v dátumoch medzi 12. 11. 2017 a 11. 11. 2018.
 4. Všetky prihlásené snímky musia byť vyfotografované v lokalite Moravského Lieskového, alebo s ňou mať obsahoovo neoddiskutovateľný priamy súvis.
 5. 1 osoba môže v 1 kategórii / téme prihlásiť iba 1 fotografiu, odporúča sa preto dôsledne zvážiť, či má snímka dostatočnú estetickú a výpovednú hodntou. 
 6. Fotografie, teda snímky vytvorené prostredníctvom fotoaparátu, je do súťaže možné prihlásiť len v elektronických verziách, vo formátoch JPG, JPEG či PNG a v rozlíšení väčšom ako 2000x1000px.
 7. Fotografie môžu byť upravované v grafických programoch, povolené sú úpravy farby, jasu, ostrosti a rezu. Nie sú povolené efekty rámikov, vodoznakov a ďalších grafických prvkov dodatočne vložených do fotografie.
 8. Každú fotografiu treba označiť podľa vzoru Priezvisko-Meno-tema, teda napríklad Krivy-Jozef-sviatky.
 9. Fotografie musia súťažiaci poslať na e-mailovú adresu fotolieskove@gmail.com najneskôr do dátumu uzávierky fotosúťaže, teda do 11. 11. 2018. Svoje fotografie však môžu posielať aj priebežne, aby mohli byť priebežne zaraďované do nižšie zmieneného fotoalbumu na Facebooku. 
 10. Zaslaním fotografie na uvedenú adresu deklarujú súťažiaci, že súhlasia s pravidlami súťaže, sú autormi zaslaných fotografií a dávajú automaticky organizátorovi svoj súhlas na ich prípadné zverejnenie v obecných tlačovinách a na internete, vždy však s uvedením mena autora. Organizátorovi nevzniká žiadny iný záväzok voči súťažiacim.
 11. Organizátor si vyhradzuje právo do súťaže nezaradiť snímky, ktoré nespĺňajú všetky pravidlá súťaže, prípadne porušujú, či naznačujú poručovanie legislatívy Slovenskej republiky.

 

HODNOTENIE:

 1. Všetky prihlásené fotografie najprv zhodnotí organizátor – redakcia obecného spravodaja Moravskolieskovský Hlásnik, neformálne zoskupenie fyzických osôb (Danka Zelková, Erika Rojková, Monika Kusendová, Peter Gašparík). V súlade s pravidlami vyradí zo súťaže tie snímky, ktoré nespĺňajú pravidlá. Ostatné fotografie posunie na posúdenie trojčlennej odbornej porote.
 2. Odborná porota (bude ohlásená v priebehu súťaže), zložená z profesionálov venujúcich sa vizuálnemu umeniu, po uzávierke súťaže bodovým systémom ohodnotí každú z fotografií zaradených do súťaže.
 3. Spomedzi fotografií, ktoré získajú najvyšší počet bodov určí porota trojicu víťazných, ktoré budú verejne vyhlásené a odmenené. Organizátor súťaže má okrem štatutárnych cien právo udeliť ľubovoľný počet čestných uznaní.
 4. Víťazi budú vyhlásení a ocenení na niektorom z vopred ohlásených decembrových kultúrnych podujatí v Moravskom Lieskovom, výber výnimočných fotografií sa objaví v obecnom kalendári a bude slúžiť na propagáciu obce v tlačovinách a na internete. Do kalendára môžu byť zaradené iba fotografie vytvorené s orientáciou na šírku, nie na výšku.
 5. Autori víťazných fotografií získajú kolekciu vecných cien. Ceny nie sú právne vymáhateľné, rozhodnutie poroty a organizátorov je konečné a nenapadnuteľné.

 

SÚŤAŽ O NAJOBĽÚBENEJŠIU FACEBOOKOVÚ FOTOGRAFIU:

 1. Do súťaže sú automaticky zaradené všetky fotografie Moravskolieskovského fotomaratónu, ktoré spĺňajú pravidlá súťaže Moravskolieskovský fotomaratón 2018, uvedené na webstránke www.lieskove.sk.
 2. V prípade, že autori zašlú viacero fotografií, než je vyššie zmienený povolený limit, vyberú organizátori v každej z kategórií 1 autorovu fotografiu podľa svojho uváženia.
 3. Mená autorov fotiek na Facebooku nebudú zverejnené, fotografie budú označené len číslami. Samotní autori však môžu fotografie zdieľať a pokojne sa môžu k autorstvu verejne priznať, aby ich dielo mohli ich známi podporiť v hlasovaní.
 4. Fotografie budú v albume na Facebooku pribúdať postupne s miernym rozostupom od ich zaslania.
 5. Hlasovanie skončí 12. 12. 2018, hlasy budú spočítané a organizátori určia ako víťaza autora fotky s najväčším počtom hlasov, jeho meno bude vyhlásené spolu s menami ostatných víťazov. Počítajú sa len hlasy priamo pod fotografiou zverejnenou vo fotoalbume facebookovej stránky Moravské Lieskové.  Označenia srdiečkom či iným označením, okrem „páči sa mi to“ sa do hodnotenia nepočítajú.