Prednáška o fotografovaní

V rámci podpory celoročného Moravskolieskovského fotomaratónu a v súvislosti s témou ROZVOJ prináša filmový víkend vo svojom programe prednášku, ktorá vám pomôže rozviť či objaviť svoj vlastný talent.

Veronika Markovičová je absolventkou Katedry fotografie a nových médií VŠVU v Bratislave, počas štúdia absolvovala stáž na Katedre fotografie pražskej FAMU. Okrem svojej tvorby sa venuje kurátorskej činnosti a lektorovaniu fotografických workshopov.

Peter Marek pôsobí na Oddelení digitálnych technológií Slovenskej národnej galérie a zároveň ako pedagóg fotografie na Univerzite tretieho veku STU v Bratislave. Spoločne v Berlinke SNG a v trenčianskej Galérii M. A. Bazovského pripravujú a moderujú Fotopondelky – stretnutia fotografov a priaznivcov fotografie, otvárajúce priestor živým stretnutiam a diskusii.

Vo svojej prednáške Vás zasvätia do základov kreatívnej fotografie – kompozície, technických aspektov ovládania fotoaparátu, práce so svetlom, atď., aby ste sa mohli pozerať na svet naozaj „vlastným objektívom“.