Filmový vedomostný kvíz o množstvo atraktívnych cien

Identifikujete film na základe ukážky? Poznáte, z ktorého pochádza uvedený citát? Viete priradiť meno známej hereckej tvári? A uhádnete meno režiséra? V tom prípade utvorte tímy a ak sa na vás usmeje šťastie v našom kvíze, môžete vyhrať množstvo cien, počítajúcich všeličo možné od elektroniky, cez balíky DVD, knihy a ďalšie vecné ceny od výmyslu sveta.

 

Pravidlá kvízu:

  1. Vytvoriť jedno-, dvoj-, či trojčlenné tímy.
  2. Vymyslieť tímom adekvátny a výstižný názov.
  3. V sobotu 2. septembra 2017 byť o 18:00 do 19:00 prítomní na Kolkárni v Moravskom Lieskovom a pripravení sa dobre zabaviť.
  4. Nenašepkávať ostatným tímom, ak nechceme, aby nás tromfli.
  5. Snažiť sa v čo najväčšej tichosti zodpovedať čo najviac otázok a svoje vyplnené odpoveďové hárky po každom kole kvízu odovzdať organizátorom na vyhodnotenie.
  6. Akceptovať výsledky súťaže – predsa len, je to iba hra.

 

Ceny do kvízu poskytli:

Občianske združenie Povykom, organizátor podujatia,

Obec Moravské Lieskové,

DataElCom, Nové Mesto nad Váhom